EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego
EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zaświadczenia lekarskie psychiatry

Wprowadzenie

Lekarze psychiatrzy w Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO w ramach orzecznictwa, jeśli istnieją wskazania, bądź jest brak przeciwwskazań psychiatrycznych, wystawiają następujące dokumenty:

– zaświadczenie do adopcji
– zaświadczenie o poczytalności osób podpisujących testament
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy
– zaświadczenie o wskazaniach psychiatrycznych (lub ich braku) do różnych zabiegów, w tym chirurgicznych (m. in. chirurgii plastycznej/zabiegów medycyny estetycznej)
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychiatrycznych (lub wskazaniach) do porodu naturalnego/cesarskiego cięcia
– zaświadczenie z rozpoznaniem i stanem zdrowia do sądu, jako dowód w sprawie
– zaświadczenie z rozpoznaniem i stanem zdrowia do przedstawienia przed komisjami lub wyższymi instancjami

Zasady uzyskania zaświadczeń psychiatrycznych dla osób dorosłych (z wyłączeniem zaświadczenia do adopcji):
 • Zaświadczenia są zazwyczaj wystawiane na jednej wizycie. Jeżeli istnieją wskazania, lekarz może zalecić następną wizytę, dodatkowe badania lub konsultacje z innymi specjalistami. W takim przypadku zaświadczenie zostanie wydane po kompletnej diagnostyce.
 • Jeśli pacjent kiedykolwiek wcześniej korzystał z pomocy psychiatry, zaleca się przyniesienie całej dokumentacji leczenia psychiatrycznego.
 • Zaświadczenie może zostać wydane jedynie po indywidualnym zbadaniu pacjenta. Nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia na prośbę osób trzecich (z wyłączeniem opiekunów prawnych osób niepoczytalnych).
 • Lekarz psychiatra może wystawić zaświadczenie po przeprowadzonym badaniu lub kompletnej diagnostyce. Zaświadczenie będzie zawierać dane zgodne z obecnym stanem zdrowia pacjenta.
 • Zaświadczenie wydawane w ramach wizyty nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Pacjent pokrywa jedynie koszt wizyty.
Zasady uzyskania zaświadczeń psychiatrycznych do adopcji:
 • Każda osoba ze związku, która stara się o adopcję musi odbyć indywidualną wizytę, aby przeprowadzić badanie. Podczas wizyty może być obecna tylko jedna osoba. Jeżeli istnieje taka możliwość to: wizyty mogą odbyć się w tym samym czasie u różnych specjalistów, można odbyć wizyty jedna po drugiej u tego samego specjalisty w tym samym dniu. Konsultacje psychiatryczne mogą odbyć się również w dwóch niezależnych terminach (u różnych specjalistów, lub tego samego).
 • Zaświadczenia są zazwyczaj wystawiane na jednej wizycie. Jeżeli istnieją wskazania, lekarz może zalecić następną wizytę, dodatkowe badania lub konsultacje z innymi specjalistami. W takim przypadku zaświadczenie zostanie wydane po kompletnej diagnostyce.
 • Jeśli osoby starające się o adopcję kiedykolwiek wcześniej korzystały z pomocy psychiatry, zaleca się przyniesienie całej dokumentacji leczenia psychiatrycznego.
 • Zaświadczenie może zostać wydane jedynie po indywidualnym zbadaniu pacjenta. Nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia na prośbę osób trzecich.
 • Lekarz psychiatra może wystawić zaświadczenie po przeprowadzonym badaniu lub kompletnej diagnostyce. Zaświadczenie będzie zawierać dane zgodne z obecnym stanem zdrowia pacjenta.
 • Zaświadczenie wydawane w ramach wizyty nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Pacjenci pokrywają jedynie koszty wizyt.

Wspieramy

Logo Fundacja Psyche Male
Karta Duzej Rodziny Legionowo
PAYU LOGO LIME
Visa Debit Card
Mastercard
Jooble

Kontakt

google tag