Staż kliniczny „PSYCHOpraktyk” dla psychologów i psychoterapeutów

Staż kliniczny psychologa

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na staż kliniczny, który mamy przyjemność realizować w ramach naszej Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO. Celem naszego stażu jest wprowadzenie młodych psychologów i psychoterapeutów na rynek pracy, pokazując i ucząc ich praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. W ramach naszego stażu oferujemy możliwość specjalizacji w zakresie zainteresowań różnymi grupami wiekowymi.

Umożliwiamy pracę w procesie diagnostycznym i terapeutyczno-edukacyjnym, udział w szkoleniach ukierunkowanych na praktykę, treningu interpersonalnym, udział w zajęciach grupowych, warsztatach, superwizji oraz opiekę indywidualną doświadczonego psychoterapeuty.

Dla kogo jest nasz staż?

Propozycję stażu kierujemy do absolwentów psychologii (lub studentów ostatnich 2 lat Wydziału Psychologii) oraz do uczestników 4-letnich szkoleń psychoterapeutycznych. Przyjęcie na staż jest możliwe zarówno w lokalizacji Warszawa- Bielany ul. Heroldów 19a jak i w Chotomów ul. Tęczowa 5A.

Staż kliniczny to sposób na rozwój, poszerzenie horyzontów, odnalezienie swojej zawodowej drogi i przede wszystkim naukę „od kuchni”!

Aby aplikować na staż należy przesłać wypełniony formularz >>>( formularz-stazzgłoszeniowy na adres: a.duluk@educatio.pl. Po rozpatrzeniu zgłoszeń wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację kandydatów i koordynację procesu stażowego:

mgr Karolina Aleksandrowicz – Obzejtapsycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny.

Jednocześnie informujemy, że:
 1. Dane zbierane są przez NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o., który jest Administratorem danych.
 2. Celem przetwarzania zebranych danych jest rekrutacja kandydata na staż oraz realizacja obowiązków Administratora związanych z zawarciem umowy na realizację stażu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest Twoja zgoda.
 4. Odbiorcami moich danych są upoważnieni przez Administratora danych pracownicy podmiotu leczniczego
 5. Masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);
 1. Dane, będą przechowywane przez okres czasu wskazany w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

Wspieramy

Logo Fundacja Psyche Male
Karta Duzej Rodziny Legionowo
Jablonna Karta Duzej Rodziny
PAYU LOGO LIME
Visa Debit Card
Mastercard

Kontakt

google tag