EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego
EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego

Psychoterapia par lub rodzin w obecności dwóch psychoterapeutów

Obecność dwóch terapeutów w trakcie sesji terapeutycznej może być początkowo dla klientów dość krępującą sytuacją. Klienci mogą czuć się przytłoczeni i zawstydzeni obecnością dwóch specjalistów.
Z mojego doświadczenia wynika, że czasem warto skorzystać, właśnie z takiej formy terapii. Może ona nieść za sobą wiele korzyści przede wszystkim dla klientów, wpływać na ich komfort
w trakcie procesu terapeutycznego oraz jego efektywność.

Jak wygląda psychoterapia z dwojgiem psychoterapeutów?
To, w jaki sposób przebiega spotkanie terapeutyczne zależy w dużej mierze od tego jak psychoterapeuci umówią się miedzy sobą, ale przede wszystkim zależy to od indywidualnych potrzeb klientów. Zawsze klienci informowani są o dokładnej strukturze spotkań, jaka ma miejsce przy obecności drugiego psychoterapeuty i jaka będzie jego rola w trakcie trwania każdej sesji terapeutycznej.
W sesjach psychoterapeutycznych z dwojgiem psychoterapeutów najczęściej wykorzystuje się dwie formy pracy. Pierwsza z nich, gdzie jeden z terapeutów jest bardziej zaangażowany emocjonalnie
i jest prowadzącym, wiodącym terapeutą podczas sesji terapeutycznych, to on głównie zadaje pytania, interpretuje. Drugi zaś jest zdystansowany, mniej się odzywa, a bardziej obserwuje. Psychoterapeuci konsultują się ze sobą, terapeuta obserwujący wnosi swoje uwagi i spostrzeżenia.
Terapeuci mogą też umówić się, że jeden z nich koncentruję się na wypowiadanych treściach przez klientów, czyli zwraca uwagę na kontekst werbalny. Drugi natomiast skupia się na wszystkim, co dzieje się poza słowami między klientami, czyli na całym aspekcie przekazów niewerbalnych (gesty, mimika, ruchy ciała, ton głosu itp.). Rola każdego z psychoterapeutów jest na równi istotna
i wnosząca dużą wartość w cały proces psychoterapeutyczny.

Jakie korzyści może przynieść psychoterapia z dwojgiem psychoterapeutów?
Taka forma pracy z parami lub rodzinami może przynieść wiele korzyści, a co za tym idzie, odnieść szybsze i lepsze efekty oddziaływań psychoterapeutycznych. Psychoterapeuci mają szanse spojrzeć z szerszej perspektywy na problemy, trudności, z jakimi borykają się klienci. Drugi, bowiem terapeuta może mieć inne, bardzo cenne spostrzeżenia, czy uwagi, których jeden terapeuta czasem nie jest w stanie wychwycić. Taka praca umożliwia zachowanie większego obiektywizmu i bezstronności w trakcie sesji. Psychoterapeuci mogą uzupełniać się, dzięki drugiemu terapeucie mogą pojawić się nowe pytania, nowe pomysły odnoszące się do dalszych oddziaływań terapeutycznych. Klienci tym samym mogą czuć się bardziej zaopiekowani i zrozumiani w trakcie procesu psychoterapeutycznego.

Dla kogo skierowane są takie formy?
– Kiedy obawiasz się, że jeden terapeuta może być stronniczy;
– Kiedy potrzebujesz większego wsparcia;
– Kiedy konflikty między poszczególnymi członkami rodziny lub w parze są zaostrzone;
– Kiedy próbowaliście już wiele form terapii i nie odniosły one spodziewanego efektu.

Bywają sytuacje, że warto wprowadzić drugiego psychoterapeutę w trakcie trwającego już procesu terapeutycznego. Wtedy klienci informowani są o takiej możliwości, przedstawiane są powody tej propozycji oraz omawiane są korzyści płynące ze zmiany dotychczasowej formy prowadzenia terapii. Decyzję oczywiście podejmują wszyscy klienci uczestniczący w terapii.

mgr Klaudia Łozińska – Pedagog – Psychoterapeuta systemowy
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

Autor: Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, świadczy na terenie Legionowa, Warszawy kompleksowe usługi z szerokiego zakresu leczenia zaburzeń psychicznych tj.: Zaburzenia lękowe, nerwicowe, PTSD, EMDR, depresji, zaburzeń odżywiania się, zaburzeń seksualnych, uzależnień, współuzależnień, zaburzeń snu, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości oraz innych trudności. Ponadto nasz zespół specjalistów zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką psychologiczno- pschiatryczną dzieci i młodzieży tj.: Autyzm, Asperger, dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, diagnoza dojrzałości, diagnoza funkcjonalna. Ponadto Poradnia Educatio.pl pomaga parom, rodzinom jak również uczy jak tworzyć bezpieczne dla jednostki bliskie relacje, związku i miłości. Celem Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO jest niesienie profesjonalnej pomocy wszystkim osobom, które tej pomocy potrzebują. Zespół EDUCATIO.PL to: lekarz psychiatra, lekarz seksuolog, psycholog- seksuolog, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk, dietetyk kliniczny, coach, psychoterapeuta rodzin i par, psycholog dziecięcy, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapisu poprzez rejestrację Legionowo 505-68-54-54 oraz stronę www.educatio.pl oraz Warszawa 505-07-14-14, www.doktorpsychiatra.pl.

Współpracujemy

Logo Fundacja Psyche Male
Karta Duzej Rodziny Legionowo
PAYU LOGO LIME
Visa Debit Card
Mastercard
Jooble

Kontakt

INFOLINIA: 22/355 2000

google tag