Umów wizytę tel. 505 68 54 54 Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 21:00, Sob od 9:00 do 18:00

Katarzyna Radgowska

Katarzyna Radgowska

Neuropsycholog Katarzyna Radgowska

Psycholog, specjalność neuropsychologia

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i neuropsychologia. Obecnie praktykę psychologiczną prowadzę w Warszawie i okolicach, dodatkowo zdobywając wiedzę na konferencjach i szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, psychiatrii, neuropsychologii i psychologii uzależnień. Ponadto, zajmuję się diagnozą trudności szkolnych oraz prowadzę zajęcia dla dzieci Metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne.

Moje zawodowe zainteresowania skupiają się wokół biologicznych aspektów funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego człowieka (praca dyplomowa dotycząca funkcjonowania emocjonalnego osób cierpiących na zaburzenia psychiczne) a także wokół diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, psychosomatycznych oraz deficytów neuropsychologicznych.

Doświadczenie zawodowe jak dotąd zdobywałam w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie a także w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie pracuje również w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie. W latach 2008 – 2012 koordynowałam oraz prowadziła zajęcia na oddziałach psychiatrycznych w Lublinie i Choroszczy jako psycholog, terapeuta zajęciowy oraz wolontariusz a także animator zabaw dla dzieci i młodzieży. W grudniu 2012r. ukończyłam szkolenie w ramach realizacji programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Zajmuję się pomaganiem osobom doświadczającym trudności związanych z deficytami neuropsychologicznymi powstałymi wskutek uszkodzenia mózgu (po wypadkach lub przebytych udarach) lub wynikającymi z procesów starzenia się a także osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne i ich rodzinom. Prowadzę także diagnozę psychologiczną osób dorosłych i młodzieży szkolnej.

Wspieramy

Karta Warszawiaka
Legionowo - Karta Dużej Rodziny
Nieporęt - Karta Dużej Rodziny
Jabłonna - Karta Dużej Rodziny
Wieliszew - Karta Dużej Rodziny
Serock - Karta Dużej Rodziny
Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych Myśli
Educar Badania psychologiczne
Espa

Kontakt