Umów wizytę tel. 505 68 54 54 Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 21:00, Sob od 9:00 do 18:00

Przemoc wobec dzieci

Czym jest?

Według WHO przemoc fizyczna wobec dziecka to działanie, w wyniku którego dziecko doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone. Przemoc fizyczna wobec dziecka może być zarówno czynnością powtarzalną, jak i jednorazową. 

Przemoc może być także psychiczna, co WHO przedstawia jako m.in.: ograniczanie swobodnego poruszania się, upokarzanie, oczernianie, straszenie, dyskryminowanie, wyśmiewanie oraz wszelkie inne niefizyczne formy wrogiego lub odrzucającego traktowania. Przemoc psychiczną jest sprecyzować dość trudno z powodu braku namacalnych dowodów krzywdzenia dziecka, które w przypadku przemocy fizycznej są widoczne. Nie znaczy to jednak, że taka przemoc nie istnieje lub mamy być wobec niej bardziej wyrozumiali jako społeczeństwo. 

Statystki

Komenda Główna Policji przedstawia dane, według których liczba małoletnich ofiar przemocy domowej w Polsce wciąż maleje. W 2006 roku takich osób było 56,5 tysiąca, natomiast w 2016 roku już 14,2 tysiąca. Statystyki optymistycznie wskazują więc na to, że świadomość społeczeństwa na temat przemocy wobec dzieci wzrasta. Nie tylko przeciwdziałamy patologii, ale też podejmujemy działania prewencyjne, które nie dopuszczają do stosowania przemocy wobec najmłodszych. 

Jakie konsekwencje ma przemoc wobec dziecka? 

Stosowanie przemocy fizycznej, czy psychicznej wobec dzieci bezpośrednio może powodować obrażenia fizyczne, a nawet śmierć. Najczęstszymi konsekwencjami są poważne zaburzenia rozwoju psychicznego i społecznego.

Dzieci doświadczające przemocy w następnych latach swojego rozwoju często bywają agresywne, przejawiają zachowania antyspołeczne, mają problemy ze zdrowiem psychicznym oraz niską samoocenę. To tylko niektóre z konsekwencji przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Brak podjęcia terapii u psychologa dziecięcego w przypadku takich objawów jest zaniedbaniem, którego skutki dziecko będzie przeżywać już jako osoba dorosła. Według badań dorośli doświadczeni przemocą w dzieciństwie mają duże predyspozycje ku staniu się ofiarą bądź sprawcą przemocy. Ponadto są bardziej narażeni na depresje, lęki, podejmowanie prób samobójczych, popadanie w uzależnienia bądź podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych. 

Dodatkowo osoby doświadczone przemocą w dzieciństwie często mają większe problemy z pamięcią, czy koncentracją. Jest to spowodowane ubytkiem komórek istoty szarej budującej korę mózgową. To udowodniony naukowo biologiczny skutek doświadczania przemocy.

Co robić w sytuacji, gdy dziecko doświadcza przemocy? 

Kiedy zauważymy niepokojące objawy u dziecka i przypuszczamy, że może być ono ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej – musimy niezwłocznie zgłosić ten fakt zaufanym służbom, które podejmą prawne działania w kierunku rozwiązania problemu. W takich sytuacjach zawsze należy zadbać o komfort psychiczny dziecka. Dopytywanie, brak delikatności, okazywanie zdenerwowania i negatywnych emocji oraz przenoszenie ich na dziecko nigdy nie są pomocne w rozwiązaniu sprawy. Możemy zaopiekować się dzieckiem i dać mu poczucie bezpieczeństwa, ale bez odpowiedniego przygotowania i skutecznych narzędzi do wywiadu psychologicznego nie powinniśmy głęboko poruszać z nim tak trudnego tematu.

Dziecko doświadczające jakiejkolwiek przemocy powinno uczęszczać do psychologa dziecięcego, który z pomocą odpowiednich metod pomoże w oswojeniu się z sytuacją, zrozumieniu jej i poradzeniu sobie z nią. Powinniśmy bezzwłocznie zapewnić dziecku terapię psychologiczną, która da mu szansę na brak deficytów psychicznych ujawniających się w jego przyszłości. 

W Poradni Zdrowia Psychicznego Educatio pracują specjaliści psycholodzy/ psychoterapeuci/ lekarze psychiatrzy, którzy zdiagnozują dziecko doświadczające przemocy i wdrożą odpowiedni plan działania. Wykwalifikowani psycholodzy dziecięcy pomogą dziecku uporać się z trudną sytuacją. W PZP Educatio Twoje dziecko zostanie otoczone najlepszą opieką. Poczucie bezpieczeństwa, jakie oferujemy w trudnych życiowych sytuacjach, jest nieocenione. Zgłoś się do nas po pomoc – nie zostawimy Cię z problemem i zawsze włożymy całe swoje serca w ulepszenie Twojego życiowego komfortu. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

Autor: Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, świadczy na terenie Legionowa, Warszawy kompleksowe usługi z szerokiego zakresu leczenia zaburzeń psychicznych tj.: Zaburzenia lękowe, nerwicowe, PTSD, EMDR, depresji, zaburzeń odżywiania się, zaburzeń seksualnych, uzależnień, współuzależnień, zaburzeń snu, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości oraz innych trudności. Ponadto nasz zespół specjalistów zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką psychologiczno- pschiatryczną dzieci i młodzieży tj.: Autyzm, Asperger, dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, diagnoza dojrzałości, diagnoza funkcjonalna. Ponadto Poradnia Educatio.pl pomaga parom, rodzinom jak również uczy jak tworzyć bezpieczne dla jednostki bliskie relacje, związku i miłości. Celem Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO jest niesienie profesjonalnej pomocy wszystkim osobom, które tej pomocy potrzebują. Zespół EDUCATIO.PL to: lekarz psychiatra, lekarz seksuolog, psycholog- seksuolog, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk, dietetyk kliniczny, coach, psychoterapeuta rodzin i par, psycholog dziecięcy, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapisu poprzez rejestrację Legionowo 505-68-54-54 oraz stronę www.educatio.pl oraz Warszawa 505-07-14-14, www.doktorpsychiatra.pl.

Wspieramy

Karta Warszawiaka
Legionowo - Karta Dużej Rodziny
Nieporęt - Karta Dużej Rodziny
Jabłonna - Karta Dużej Rodziny
Wieliszew - Karta Dużej Rodziny
Serock - Karta Dużej Rodziny
Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych Myśli
Educar Badania psychologiczne
Espa

Kontakt

google tag