Umów wizytę tel. 505 68 54 54 Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 21:00, Sob od 9:00 do 18:00

OGŁASZAMY FACEBOOKOWY KONKURS

Konkurs mindfulness

Stres, natłok obowiązków, rozdrażnienie, zaburzenia snu, wyczerpanie, brak czasu dla siebie i dla najbliższych. Brzmi znajomo? Codzienne życie niestety coraz bardziej przypomina maraton lub bieg z przeszkodami.

Negatywne bodźce znacząco obniżają komfort naszego życia. Migreny, przewlekłe choroby, nieustający ból całego ciała wyniszczający nie tylko nasz organizm, ale też psychikę. Żyjemy od poniedziałku do piątku, a gdy nadchodzi upragniony weekend jedyne na co mamy ochotę to długi sen i „nicnierobienie”.

Co zrobić, żeby zwolnić? Przecież tak modne jest teraz „slow-life”. Jak ludzie to robią, że mają na wszystko czas? Co mogę zrobić, aby być bardziej wydajnym w pracy i poza nią?

Odpowiedzią na te pytania, jest trening uważności – MINDFULNESS. Dzięki technice wzmacniamy naturalne mechanizmy pozwalające nam uporać się ze stresem, lękiem, rozdrażnieniem oraz pokonać ból i chroniczne zmęczenie.

W naszym Facebookowym konkursie jest do wygrania książka „Mindfulness dla zdrowia. Jak radzić sobie z bólem, stresem i zmęczeniem” autorstwa Vidyamala Burcha i Danny’ego Penmana.

„Mindfulness dla zdrowia” to ośmiotygodniowy program uważności, który pozwoli odzyskać dobre samopoczucie, harmonię i radość życia. Przedstawia niezwykle proste, ale skuteczne podejście oraz techniki regeneracji umysłu i ciała. Do książki załączona jest płyta CD z nagraniami, które pozwolą jeszcze lepiej pogłębiać trening uważności.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WYGRAĆ?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

– polubić naszego Facebooka https://www.facebook.com/PoradniaZdrowiaPsychicznegoEducatio

– polubić zdjęcie konkursowe i publicznie je udostępnić

– pod konkursowym zdjęciem odpowiedzieć na pytanie „Czym jest dla Ciebie Slow-Life”?

Konkurs rusza 17.07.2018r., a na zgłoszenia czekamy do 26.07.2018r. do godziny 23:59. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się 30.07.2018r. (3 dni po zakończeniu trwania Konkursu) drogą losowania. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zarejestrowana w formie video i opublikowane na naszym fanpage’u.

 

REGULAMIN KONKURSU:

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o. o z siedzibą w Chotomowie (ul. Mała 11, 05-123 Chotomów), zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na profilu Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/PoradniaZdrowiaPsychicznegoEducatio .
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu.
 4. Konkurs trwa od dnia 17.07.2018 (od momentu ogłoszenia) do dnia 26.07.2018 do godziny 23:59.

§2 Zasady konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), posiadająca polskie obywatelstwo lub zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe polegające na:
  – Polub profil PZP EDUCATIO na portalu Facebook (nie dotyczy osób, które już polubiły fanpage Poradni)
  – Polub i udostępnij publicznie zdjęcie konkursowe
  – Odpowiedz na pytanie konkursowe: „Czym jest dla Ciebie Slow-Life?”. Swoją odpowiedź umieść pod zdjęciem konkursowym w sekcji „Komentarze”
 3. Jeden Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
 4. Zakwalifikowanie się do puli Uczestników warunkuje spełnienie wszystkich kryteriów zawartych w §2 pkt 2 niniejszego Regulaminu
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu
 7. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli Organizatora. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w siedzibie Organizatora lub w Oddziale PZP EDUCATIO (ul. Heroldów 19a, 01-991 Warszawa) dnia 30.07.2018 (4 dni po zakończeniu trwania Konkursu).
 8. Nie istnieje żadne kryterium przyznania nagród. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się poprzez manualne losowanie spośród całej puli zgłoszeń. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zarejestrowane w formie video i opublikowane publicznie na fanpage’u Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO w serwisie Facebook.
 9. Komisja wylosuje 3 zwycięzców głównych.
 10. W przypadku, gdy któryś ze zwycięzców zrezygnuje z nagrody, lub po 3 próbach kontaktu ze strony Organizatora zwycięzca nie wyrazi chęci odbioru nagrody, Organizator zastrzega sobie możliwość ponownego losowania zwycięzców z tej samej puli zgłoszeń, nie uwzględniając tych Uczestników, którzy nagrody odebrali lub wyrazili chęć jej odbioru do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 11. Zwycięzcy zostaną oznaczeni (otagowani) w komentarzu pod postem konkursowym oraz zostaną poproszeni o nawiązanie kontaktu z Poradnią poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u lub pod numerem telefonu: +48 505 07 14 14.
 12. Dla Uczestników przewidziano:

– 3 (trzy) nagrody w postaci książki „Mindfulness dla zdrowia. Jak radzić sobie z bólem, stresem i zmęczeniem” autorstwa Vidyamali Burcha i Danny’ego Penmana o wartości 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) każda.

Łączna pula nagród wynosi 110,70 zł (sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego rzeczowej części nagrody.
 3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w §2 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Nagrody zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli Organizatora w siedzibach PZP EDUCATIO (ul. Mała 11, 05-123 Chotomów; ul. Heroldów 19a, 01-991 Warszawa). Wręczenie nagród odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu i lokalizacji, jednak nie później niż do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników konkursu. Po upływie tego czasu Organizator podejmie kroki opisane w §2 pkt 10.
 6. Wyłonieni zwycięzcy, aby odebrać nagrody zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jedynie po okazaniu dokumentu, przedstawiciele Organizatora Konkursu będą mogli wręczyć nagrodę danemu zwycięzcy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§3 PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych imion i nazwisk Uczestników, którzy zostaną wylosowani jako zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że odpowiedź na pytanie konkursowe jest przejawem jego własnej twórczości, a także jest jedynym właścicielem praw autorskich opublikowanego komentarza. Odpowiedzi na pytanie konkursowe nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zwierać treści reklamowych osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o. o z siedzibą w Chotomowie (ul. Mała 11, 05-123 Chotomów)
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora. Pytania należy kierować na adres e-mail Organizatora: bielany@educatio.pl wpisując „Konkurs PZP EDUCATIO” w tytule wiadomości.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora na adres: bielany@educatio.pl . Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu informując o tym fakcie na stronie PZP EDUCATIO na Facebooku.
 2. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronach www.educatio.pl i www.doktorpsychiatra.pl oraz w siedzibach Organizatora.

Wspieramy

Karta Warszawiaka
Legionowo - Karta Dużej Rodziny
Nieporęt - Karta Dużej Rodziny
Jabłonna - Karta Dużej Rodziny
Wieliszew - Karta Dużej Rodziny
Serock - Karta Dużej Rodziny
Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych Myśli
Educar Badania psychologiczne
Espa

Kontakt

google tag