Umów wizytę tel. 505 68 54 54 Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 21:00, Sob od 9:00 do 18:00

Psychiatra, a psycholog – Różnice

Psychiatra Legionowo, a Psycholog

Czym różni się psychiatra od psychologa?

Zawód psychologa i zawód psychiatry łączy wiele aspektów, ale także wiele dzieli. Psychologiem jest osoba, która ukończyła pięcioletnie jednolite studia uniwersyteckie i uzyskała tytuł magistra psychologii. Do zadań psychologów należy w pierwszej kolejności diagnoza psychologiczna, opiniowanie, orzecznictwo, udzielanie pomocy psychologicznej oraz psychoterapia (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie i uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty). Dodatkowo, psycholog ma możliwość odbycia specjalizacji zawodowej (psychologia kliniczna dorosłego, dziecka, neuropsychologia ). Psychiatrą jest osoba, która ukończyła sześcioletnie studia medyczne na kierunku lekarskim a po odbyciu stażu zawodowego ukończyła pięcioletnią specjalizację zawodową z zakresie psychiatrii (psychiatra osób dorosłych, psychiatria dziecięca). Ważną kompetencją wyróżniającą psychiatrów jest możliwość przepisywania leków i wdrażanie terapii farmakologicznej, co nie leży w kompetencjach psychologa. Psychiatra jako lekarz ma możliwość zlecania testów i badań, udzielania porad medycznych nie tylko w zakresie zdrowia psychicznego ale także w sprawach zdrowia pozapsychiatrycznego. Psychiatra również może ukończyć studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i tym sposobem poszerzyć swoje kompetencje w zakresie udzielania wieloaspektowej pomocy osobom borykającym się z problemami natury psychicznej i zdrowiem psychicznym.

Kiedy do psychiatry?

Z pomocy psychiatry powinniśmy skorzystać wtedy, kiedy doświadczane problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle duże, że wymagają interwencji farmakologicznej. Oczywiście, nikt z nas nie jest w stanie stwierdzić obiektywnie, nie mając jednocześnie wykształcenia medycznego, że doświadczane problemy są oznaką choroby psychicznej. Dlatego w pierwszej kolejności warto jest skonsultować się z psychiatrą, który rozwieje nasze wątpliwości i zaproponuje dalsze działania. Niejednokrotnie psychiatra proponuje pacjentowi rozpoczęcie pracy z psychologiem lub psychoterapeutą, nie uważając za konieczne wdrażania farmakoterapii. Dość często praca z psychologiem ma być wsparciem i uzupełnieniem dla leczenia farmakologicznego – wtedy praca psychologa i psychiatry skupia się na wieloaspektowej poprawie funkcji psychicznych: od wskaźników biologicznych i neurologicznych po funkcjonowanie społeczne i indywidualne potrzeby pacjenta.
Podsumowując: do psychiatry w pierwszej kolejności powinny zgłosić się osoby cierpiące na zaburzenia afektywne (depresja, stany maniakalne, choroba afektywna dwubiegunowa), psychotyczne (schizofrenia, zespoły urojeniowe), zaburzenia psychiczne organiczne (związane z uszkodzeniem układu nerwowego), zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (uzależnienia), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

Kiedy do psychologa?

Psychologia swoim zakresem zainteresowań wykracza poza tradycyjną psychologię kliniczną (na tym polu praca psychologa spotyka się z pracą psychiatry). Psycholodzy znajdują zatrudnienie w różnych obszarach życia publicznego: w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, więzieniach, służbach mundurowych, ośrodkach terapii uzależnień, ośrodkach badania kierowców, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zakładach pracy, doradztwie personalnym, reklamie, w działach HR wielkich korporacji i wielu innych. Jak widać, możliwości wyboru ścieżek rozwoju są niemal nieograniczone.
Także psychologowie zajmujący się zdrowiem psychicznym i/lub psychoterapią często specjalizują się w pracy z określonymi problemami (terapia małżeńska, fobie, zaburzenia lękowe, uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne, rehabilitacja zaburzeń poznawczych, trudności w uczeniu się).

Jeśli chcemy znaleźć psychologa odpowiedniego dla nas, najlepiej jest zapytać swojego lekarza psychiatrę (jeśli to on kieruje nas do psychologa) lub porozmawiać z przedstawicielem Poradni Zdrowia Psychicznego – nawet dzwoniąc do recepcji i prosząc o dobranie specjalisty do naszych potrzeb. Źródłem wiedzy może być także Internet, chociaż informacje i opinie na temat specjalistów zamieszczane przez innych użytkowników warto traktować z pewną dozą sceptycyzmu.

Gdzie szukać pomocy?
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO mieści się przy ul. Małej 11, w Chotomowie, Powiat Legionowo , a także przy ul. Heroldów 19A, w Warszawie.
Kontakt z rejestracją możliwy jest przez tel. 505 07 14 14, e-maila: poradnia@educatio.pl oraz przez naszą stronę internetową https://www.educatio.pl/
Specjaliści:

Sprawdź, kto może Tobie pomóc już teraz!

Psycholog Psychoterapeuta

Wspieramy

Karta Warszawiaka
Legionowo - Karta Dużej Rodziny
Nieporęt - Karta Dużej Rodziny
Jabłonna - Karta Dużej Rodziny
Wieliszew - Karta Dużej Rodziny
Serock - Karta Dużej Rodziny
Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych Myśli
Educar Badania psychologiczne
Espa

Kontakt

google tag