EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego
EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego

Krótkoterminowa terapia dla par z osobą uzależnioną

Jeśli jesteś w związku z osobą uzależnioną…

Jeżeli masz za sobą wiele nieudanych prób pomocy swojemu partnerowi/partnerce w porzuceniu uzależnienia…

Jeśli szukasz prostych i skutecznych metod przynoszących natychmiastowe rezultaty w temacie uzależnień…

Rozwiązaniem może okazać się:

KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA DLA PAR  Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ

Jakość życia, zdrowie psychiczne i rozwój poszczególnych członków rodziny zależą od tego, co dzieje się w związku. Jak wygląda życie w rodzinie, w której jeden lub oboje partnerzy są uzależnieni bądź nadużywają alkoholu czy środków psychoaktywnych? Często nie widać tego na pierwszy rzut oka ale czas pokazuje, że straty z tego tytułu są ogromne. Brak więzi emocjonalnej członków rodziny, agresja, przemoc, izolacja społeczna wywołana wstydem, depresja i wiele innych zaburzeń ujawniają się z czasem tworząc błędne koło schematów, które prowadzą do destrukcji całej rodziny. Terapia par jest formą pomocy psychoterapeutycznej i jej głównym celem jest poprawa jakości życia partnerów (małżonków), a dzięki temu również całej rodziny.

Wskazania do terapii par z osobą uzależnioną

 • Podjęcie decyzji o leczeniu uzależnienia, a przynajmniej zatrzymaniu problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
 • W miarę dobre funkcjonowanie psychiczne obojga partnerów.
 • Motywacja do zmiany.
 • Wystarczająca refleksyjność i zdolność rozumienia interakcji w parze.
 • Umiejętność znoszenia frustracji i kontrolowania emocji agresywnych.
 • Podjęcie decyzji dotyczącej pracy nad wybranymi problemami w formie terapii krótkoterminowej.
 • Otwarta postawa na uczenie się nowych umiejętności.

Przeciwwskazania do terapii par z osobą uzależnioną

 • Występowanie aktywnego uzależnienia bez decyzji o podjęciu leczenia.
 • Występowanie u pacjenta uzależnionego poważnych problemów zdrowia psychicznego związanych z podwójnym rozpoznaniem lub poważnych problemów psychicznych.
 • Występowanie przemocy w parze, wysoki poziom konfliktu i wrogości.
 • Brak lub niska motywacja do zmiany.
 • Niska refleksyjność i zdolność do rozumienia interakcji zachodzących w parze.
 • Poważny kryzys finansowy, długi.
 • Aktualny podwójny związek lub podjęta decyzja o rozwodzie.

Cele programu Krótkoterminowej Terapii Par (KTP)

 1. Wspieranie pary w sytuacji, gdy jeden z partnerów podjął leczenie uzależnienia. Podjęcie terapii najczęściej powoduje pojawienie się kryzysu w rodzinie. Związany jest on ze zmianą oczekiwań członków rodziny względem siebie, a często nawet ról w rodzinie. Kryzys ten może być pozytywnie rozwiązany, ale może również nasilić problemy w parze i rodzinie.
 2. Rozpoznanie mechanizmów podtrzymujących uzależnienie czy współuzależnienie oraz identyfikacja i wzmacnianie czynników i procesów, które sprzyjają zdrowieniu w uzależnieniu.
 3. Wzmacnianie procesu zmian w kierunku poprawy funkcjonowania pary oraz rodziny wraz z dziećmi. Filozofia, na której opiera się KTP, to nie tylko praca nad brakami, deficytami, ale także nad wzmacnianiem czynników chroniących oraz indywidualnych i systemowych zasobów, w tym mechanizmów związanych z prężnością. Rozwijanie zasobów umożliwia skuteczne poradzenie sobie z problemami, jakie wprowadziło do związku uzależnienie jednego z partnerów.

Metody pracy

Program ma charakter krótkoterminowy (12 sesji w ciągu 3 miesięcy) i koncentruje się głównie na aktualnej historii życia pary. Metody, które pomagają w skutecznym przeprowadzeniu terapii wykorzystywane przez terapeutę, to najczęściej empatyczna postawa ukierunkowana na zrozumienie, uwypuklanie sprzeczności (polegające na takim kierowaniu rozmową, aby osoby same zauważyły i nazwały sprzeczności między swoim zachowaniem a potrzebami czy wartościami), akceptowanie oporu,  wspieranie poczucia skuteczności i decyzyjności czy też podkreślanie, że wszystkie decyzje dotyczące zmiany są wynikiem decyzji poszczególnych osób, ale też i pary. Jeżeli po zakończeniu programu podstawowego para wyraża zgodę na kontynuowanie terapii w celu uzyskania dodatkowych umiejętności potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu, to terapia może zostać przedłużona maksymalnie o 3 dodatkowe sesje.  Każda sesja trwa 90 min.

Koszt za 1 sesję

Warszawa: 300 zł

Chotomów: 280 zł

Gdzie nas znajdziesz?
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO mieści się przy ul. Tęczowa 5A, w Chotomowie, Powiat Legionowo , a także przy ul. Heroldów 19A, w Warszawie.
Kontakt z rejestracją możliwy jest przez tel. 505 68 54 54, e-maila: poradnia@educatio.pl oraz przez naszą stronę internetową https://www.educatio.pl/
Specjaliści:

Sprawdź, kto może Tobie pomóc już teraz!

Psychoterapeuta Psycholog

Psychoterapia par lub rodzin w obecności dwóch psychoterapeutów

Taka forma pracy z parami lub rodzinami może przynieść wiele korzyści, a co za tym idzie, odnieść szybsze i lepsze efekty oddziaływań psychoterapeutycznych. Psychoterapeuci mają szanse spojrzeć z szerszej perspektywy na problemy, trudności, z jakimi borykają się klienci.

SPRAWDŹ korzyści z terapii w obecności dwóch psychoterapeutów

Wspieramy

Logo Fundacja Psyche Male
Karta Duzej Rodziny Legionowo
PAYU LOGO LIME
Visa Debit Card
Mastercard
Jooble

Kontakt

google tag