Umów wizytę tel. 505 68 54 54 Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 21:00, Sob od 9:00 do 18:00

Diagnoza dysleksja, dysortografia, dysgrafia

Wprowadzenie

Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania są zaburzeniem niejednorodnym, dlatego tak trudno je zdiagnozować. Proces diagnostyczny wymaga interdyscyplinarnego podejścia do problemu dziecka, czyli zaangażowania specjalistów różnych dziedzin. Dzięki temu diagnoza zostaje rzetelnie przeprowadzona, a wydana opinia jest kompleksowo przygotowana.
Diagnoza dysleksji rozwojowej obejmuje: wywiad z rodzicami, rozmowę z dzieckiem, podczas której weryfikowane są zdolności i możliwości szkolne dziecka. Sprawdzana jest znajomość zasad ortograficznych, ocena poziomu graficznego pisma, badanie pamięci słuchowej, pomiar płynności czytania. Podczas diagnozy określa się również poziom rozwoju intelektualnego dziecka.
Po przeprowadzonej diagnozie zespół specjalistów sporządza opinię, w której zawarte są informacje na temat rozwoju dziecka i jego możliwościach szkolnych. W opinii zawarte są również zalecenia dla nauczycieli oraz rodziców dziecka. Dzięki temu osoby z najbliższego otoczenia otrzymują wskazówki, w jaki sposób pomóc dziecku, jeśli została zdiagnozowana u niego dysleksja rozwojowa.
W Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO mają Państwo możliwość zakupienia pakietu diagnostycznego w kierunku specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia). Pakiet ten dotyczy uczniów od IV klasy szkoły podstawowej (od 10. roku życia). Poniżej przedstawiamy Państwu schemat spotkań pakietu diagnostycznego w kierunku specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Szczegóły znajdą Państwo również w zakładce CENNIK.

Gdzie nas znajdziesz?
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO mieści się przy ul. Małej 11, w Chotomowie/k. Legionowa , a także przy ul. Heroldów 19A, w Warszawie – Bielany.
Kontakt z rejestracją możliwy jest przez tel. 505 68 54 54 (Oddział Legionowo), e-maila: legionowo@educatio.pl oraz tel. 505 07 14 14 (Oddział Warszawa), e-mail: bielany@educatio.pl , a także przez naszą stronę internetową https://www.educatio.pl

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY / PAKIETY

Rodzaj diagnozySpecjaliściCzas trwania
Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia)
*dotyczy uczniów od IV klasy
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymiCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
*w przypadku nasilonych deficytów diagnoza pedagogiczna może ulec wydłużeniu o dodatkowe spotkanie dodatkowo płatne

Wspieramy

Karta Warszawiaka
Legionowo - Karta Dużej Rodziny
Nieporęt - Karta Dużej Rodziny
Jabłonna - Karta Dużej Rodziny
Wieliszew - Karta Dużej Rodziny
Serock - Karta Dużej Rodziny
Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych Myśli
Educar Badania psychologiczne
Espa

Kontakt

google tag