EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego
EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego

Coaching

Wszystko o coachingu

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby).

Cechy charakterystyczne coachingu:
– jest dobrowolny
– wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
– pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
– jest zbudowany na bazie pytań
– pobudza do myślenia
– dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
– prowadzi do świadomego dokonywania zmian
– skupia się na osiąganiu celów

Coaching to indywidualna praca z coachem pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Rodzaje coachingu
Specjaliści:

Sprawdź, kto może Tobie pomóc już teraz!

Coach

Wspieramy

Logo Fundacja Psyche Male
Karta Duzej Rodziny Legionowo
PAYU LOGO LIME
Visa Debit Card
Mastercard
Jooble

Kontakt

google tag