Umów wizytę tel. 505 68 54 54 Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 21:00, Sob od 9:00 do 18:00

Cennik Oddział Warszawa

Cennik obowiązuje od dnia 1.06.2020 r.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychiatra dorosłych (w trakcie specjalizacji z psychiatrii)ok. 45 min / 30 min*190 zł*190 zł
Psychiatra dorosłych (specjalista)ok. 45 min / 30 min*210 zł*210 zł
Psychiatra dziecięcy (w trakcie specjalizacji z psychiatrii)ok. 30 min – 60 min /30 min*260 -300 zł260 – 300 zł
Psychiatra dziecięcy (specjalista)ok. 30 min – 60 min /30 min*290 – 390 zł290 – 390 zł
Psychiatrist (consultation in English)ok. 45 min / 30 min*250 zł250 zł
Psycholog dziecięcy / młodzieży / dorosłychok. 60 min / 50 min130 – 160 zł130 – 160 zł
Psychologist (consultation in English)ok. 60 min / 50 min200 zł200 zł
Psycholog ON-LINE dziecięcy / młodzieży / dorosłych (skype, telefon, e-mail)ok. 60 min / 50 min130 – 160 zł130 – 160 zł
Psychoterapeuta (w trakcie 4-letniej certyfikacji w ośrodku akredytowanym)ok. 60 min / 50 min130 – 160 zł130 – 160 zł
Psychoterapeuta (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min140 – 170 zł140 – 170 zł
Psychoterapeuta (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min150 – 200 zł150 – 200 zł
Psychotherapy in Englishok. 60 min / 50 min200 zł200 zł
Psychotherapy in Englishok. 80 min / 80 min300 zł300 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole)ok. 60 min / 50 min140 – 170 zł140 – 170 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (certyfikowany, dyplomowany)ok. 60 min / 50 min150 – 200 zł150 – 200 zł
Seksuolog (terapia)ok. 60 min / 50 min150 – 190 zł150 – 190 zł
Seksuolog – lekarz (os. dorosłe)ok. 30 min / 15 min170 zł170 zł
Seksuolog – lekarz (dzieci i młodzież)ok. 30 min / 30 min250 zł250 zł
Seksuolog – lekarz (małżeństwo / pary)ok. 30 min / 30 min250 zł250 zł
Sexologist psychoterapy (consultation in English)ok. 60 min / 50 min190 zł190 zł
Sexologist (consultation in English)ok. 30 min / 15 min200 zł200 zł
Psychodietetykok. 60 min / 50 min140 – 170 zł140 – 170 zł
Dietetykok. 60 min / 50 min130 – 170 zł130 – 170 zł
Logopedaok. 30 min / 30 min95 zł95 zł
Surdologopedaok. 30 min / 30 min115 zł115 zł
Neurologok. 30 min230 zł230 zł
Neurologopedaok. 30 min / 30 min115 zł115 zł
Neuropsychologok. 60 min140 – 170 zł140 – 170 zł
Pedagog specjalnyok. 30 min / 30 min90 zł90 zł
Radca Prawnyok. 60 min300 zł300 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Psychoterapia indywidualnaok. 60 min / 50 min130 – 200 zł130 – 200 zł
Terapia EMDRok. 60 min / 50 min160 zł160 zł
Terapia małżeńska / parok. 80 min200 – 285 zł200 – 285 zł
Terapia par / rodzinna prowadzona przez 2 psychoterapeutówok. 80 min400 – 500 zł400 – 500 zł
Terapia seksuologiczna małżeńska / parok. 80 min210 – 285 zł210 – 285 zł
Terapia seksuologicznaok. 60 min / 50 min150 zł150 zł
Terapia rodzinnaok. 80 min210 – 300 zł210 – 300 zł
Grupa terapeutycznaok. 80 minod 100 złod 100 zł

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY / PAKIETY

Rodzaj diagnozySpecjaliściCzas trwania
**Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia)
dotyczy uczniów od IV klasy
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymiCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
*w przypadku nasilonych deficytów diagnoza pedagogiczna może ulec wydłużeniu o dodatkowe spotkanie dodatkowo płatne
**Ryzyko występowania objawów dysleksji rozwojowej
dotyczy uczniów klas I-III
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymiCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza dojrzałości szkolnejPsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza funkcjonalna:
a) Ocena funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju w celu przygotowania programu terapeutycznego
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
b) Ocena funkcjonowania dziecka w placówce edukacyjnej ( szkoły, przedszkola, zerówka i inne..) w celu opracowania zaleceń dla nauczycieli
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
c) Ocena funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w sytuacji około rozwodowej
PsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza procesów Integracji SensorycznejTerapeuta SICzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza dziecka (80 minut)
III – diagnoza dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera)Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 6:

I – wywiad z rodzicem (80 minut)
II – obserwacja dziecka przez psychologa i logopedę (50 minut)
III – obserwacja dziecka przez terapeutę SI (50 minut)
IV – obserwacja dziecka przez psychologa (50 minut)
V – obserwacja dziecka przez lekarza psychiatrę (60 min)
VI- omówienie diagnozy z rodzicami (50 minut)

**Diagnoza psychologiczna w kierunku podjęcia przez dzieci pracy zarobkowej ( np: .prana na planie filmowym, uczestnictwo w serialach, reklamach, prace w zakresie artystyczno-kulturalnymPsychologCzas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań 1:
I- Wywiad z rodzicem
II- Diagnoza dziecka
III- Omówienie z wydaniem opinii

COACHING / DORADZTWO

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Sesja coachingowaok. 80 min300 zł300 zł
Doradztwo zawodoweok. 60 min200 zł200 zł

WIZYTA DOMOWA

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Wizyta domowa psychiatryok. 60 min490 zł490 zł
Wizyta domowa psychologaok. 60 min250 zł250 zł

TESTY PSYCHOLOGICZNE

ŚwiadczenieCzas pierwsza / kolejna wizytaCena pierwszej wizytyCena kolejnej wizyty
Test inteligencji Weschlera (dla dorosłych)ok. 80 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
Test inteligencji Weschlera (dla dzieci)ok. 80 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
Test osobowości MMPIok. 120 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
Test Rorschachaok 80 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
IDS (Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci)ok 80 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
Test CONERS (Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących )ok 80 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
Test ASRS ( Diagnoza Spectrum Autyzmu)ok 80 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
Baterie diagnostyczne odnoszące się do umiejętności szkolnychok 80 min300 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5ok 150 min360 zł***130 – 150 zł + 100 zł (opinia)

JADŁOSPIS / DIETA

ŚwiadczenieMiaraCena
Jadłospis tygodniowy1 szt150 zł
Jadłospis dwutygodniowy1 szt250 zł
Jadłospis miesięczny1 szt350 zł

USŁUGI DODATKOWE

ŚwiadczenieMiaraCena
Wydanie opinii lekarskiej (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt100 zł
Zaświadczenie lekarskie (psychiatry, seksuologa, psychologa)1 szt50 zł
Opinia do Sądu w sprawach rozwodowych (psychologa, seksuologa)1 szt200 zł
Zaświadczenie o liczbie odbytych wizyt1 szt50 zł
Opinia psychologa dziecięcego1 szt150 zł
Opinia psychologa dziecięcego o możliwościach podjęcia pracy zarobkowej przez dzieci np.: do reklamy, na planie filmowym, w serialach, praca w zakresie artystyczno-kulturalnym1 szt50 zł
Opinia logopedyczna (do szkoły)1 szt100 zł
Opinion in English1 szt200 zł
Ksero dokumentacji medycznej1 strona0,60 zł
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem1****50%

* na pierwsze spotkanie prosimy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną.
** Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi 000000202259. Nasza poradnia nie posiada uprawnień wymaganych dla niepublicznych placówek psychologiczno-pedagogicznych.
*** konsultacja połączona z omówieniem wyników i wydaniem opinii.
**** nie dotyczy wizyt u lekarza psychiatry.

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen świadczonych usług w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów związanych  z możliwością świadczenia danej usługi.

UWAGA!

GODZINY WIZYT LEKARSKICH MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER I SPECYFIKĘ PRACY W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Wspieramy

Karta Warszawiaka
Legionowo - Karta Dużej Rodziny
Nieporęt - Karta Dużej Rodziny
Jabłonna - Karta Dużej Rodziny
Wieliszew - Karta Dużej Rodziny
Serock - Karta Dużej Rodziny
Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych Myśli
Educar Badania psychologiczne
Espa

Kontakt

google tag