Umów wizytę

tel. 505 68 54 54

Career coaching

Wprowadzenie
Skierowany do osób potrzebujących wsparcia w podejmowaniu decyzji, dotyczących spraw zawodowych, tak by w pełni wykorzystać swój potencjał. Coaching kariery nie jest doradztwem zawodowym. Coach kariery nie doradza klientowi, ale wspiera klienta w ocenieniu jego własnej sytuacji, tak aby klient wyraźniej zobaczył, gdzie jest – jakie są jego umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie swoje zdolności, kwalifikacje chciałby wykorzystywać, co dla niego jest ważne w pracy, kim chciałby być. Klient zauważa jakie cechy, umiejętności potrzebuje w sobie rozwinąć, aby dobrze pokierować swoją karierą. W wyniku coachingu kariery klient dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, może znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcję z pracy.
Czas trwania
Ile potrzeba sesji coachingowych, aby zobaczyć efekt?
Czasem wystarczy jedna, czasem 5 - 8 lub więcej. Czasem sam przebieg sesji nie jest spektakularny, ale jej efekty – owszem.
Jak wygląda proces coachingu?
Na pierwszej sesji wspólnie określa się cel spotkań, zasady współpracy oraz metody wsparcia. Polecana częstotliwość sesji to od 4 do 2 w miesiącu. Czas trwania sesji 60 minut.
Korzyści z coachingu
Osoba po procesie coachingu kariery będzie mogła:
bardziej uświadamiać sobie swoje oczekiwania co do rozwoju swojej kariery,
precyzyjnie określać swoje cele zawodowe i sposoby ich realizacji,
optymalizować swoje decyzje i działania,
zapewniać sobie satysfakcjonujący rozwój kariery zgodny z aspiracjami zawodowymi i wartościami życiowymi.
Specjaliści:
Sprawdź, kto może Tobie pomóc już teraz!
Coach
Powrót do oferty