EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego
EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego

Business coaching

Wprowadzenie

Skierowany do kadry zarządzającej, menedżerów, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie.
Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem menedżera w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego menedżer uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania. W trakcie coachingu biznesowego menedżer ma możliwość stworzenia atrakcyjnej wizji dla siebie, swojego zespołu, działu lub firmy. Wizja jest początkiem drogi w dobrym kierunku. Prawidłowo skonstruowana umożliwia ustalenie swoich priorytetów, wzbudza entuzjazm i motywację. Zdolność stworzenia porywającej wizji i mobilizowania wokół niej ludzi, wyróżnia wyjątkowych liderów.
Coaching biznesowy jest również doskonałym wsparciem potreningowym, ułatwiającym wdrażanie umiejętności zdobytych podczas różnego rodzaju szkoleń w codzienną praktykę. Uczestnicy szkoleń często obserwują, że po początkowym okresie dużego zapału do wprowadzania zmian w swoim środowisku pracy, z czasem stopniowo wracają do starych nawyków i schematów działania. Skorzystanie w takim momencie z wsparcia jakie daje coaching biznesowy pomaga utrzymać zaangażowanie, co w rezultacie przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach.

Czas trwania

Ile potrzeba sesji coachingowych, aby zobaczyć efekt?
Czasem wystarczy jedna, czasem 5 – 8 lub więcej. Czasem sam przebieg sesji nie jest spektakularny, ale jej efekty – owszem.

Jak wygląda proces coachingu?

Na pierwszej sesji wspólnie określa się cel spotkań, zasady współpracy oraz metody wsparcia. Polecana częstotliwość sesji to od 4 do 2 w miesiącu. Czas trwania sesji 60 minut.

Korzyści z coachingu

Osoba po procesie coachingu biznesowego zauważają:
wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów
udoskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych
wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania
większą satysfakcję z pracy

Specjaliści:

Sprawdź, kto może Tobie pomóc już teraz!

Coach

Wspieramy

Logo Fundacja Psyche Male
Karta Duzej Rodziny Legionowo
PAYU LOGO LIME
Visa Debit Card
Mastercard
Jooble

Kontakt

google tag